logo

Wyszukiwarki internetowe (wybór)

BASE – wyszukiwarka zasobów naukowych.


Google Book Search – wyszukiwarka książek dostępnych on-line, dodatkowo informacje o recenzjach, możliwości zakupu lub wypożyczeń w bibliotekach wersji drukowanych.


Google Scholar – wyszukiwarka naukowych zasobów Internetu: artykułów, raportów, preprintów, materiałów konferencyjnych z informacją o ich cytowaniu.


Microsoft Academic Search – wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft. Zapewnia dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artykuły, strony czasopism, materiały konferencyjne (również w języku polskim).


SciCentral – zasoby naukowe z zakresu nauk ścisłych, medycznych, biomedycznych, ochrony środowiska oraz technicznych.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.