logo

Dublety - wydawnictwa WSG

Lista dubletów wkrótce zostanie zaktualizowana.
 
1. Błajet P., Szkice o wychowaniu agonistycznym, Bydgoszcz 2008.
2. Ciżkowicz K., Sobczak M. (red.), Czas wolny : uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze : zbiór studiów, Bydgoszcz 2007.
3. Iwicki S., Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Bydgoszcz 2006.
4. Jeran A., Sobczak-Michałowska M. (red.), Kształcenie dla pracy? - perspektywa regionalna, Bydgoszcz 2012.
5. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim : stan i znaczenie kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa, Bydgoszcz 2009.
6. Kowalik S. (red.), Autorytety w życiu społecznym, Bydgoszcz 2008.
7. Kowalik S. (red.), Społeczne konteksty jakości życia, Bydgoszcz 2007.
8. Kryczka P., Maciołek R. (red.), Dylematy współczesnego liberalizmu : zbiór studiów, Bydgoszcz 2008.
9. Liszewski S., Łoboda J. , Maik W., Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce : raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006, Bydgoszcz 2008.
10. Liszewski S., Maik W. (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Bydgoszcz 2005.
11. Łukasiewicz D., Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla, Bydgoszcz 2008.
12. Maciołek R., Maik W., Sikora K. (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego : zbiór rozpraw, Bydgoszcz 2009.
13. Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania : zbiór rozpraw, Bydgoszcz 2009.
14. Maik W., Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich : studium z metodologii geografii miast = Theoretical-methodological foundations of geographical-urban studies : a study of urban geography methodology, Bydgoszcz 2012.
15. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Bydgoszcz 2006.
16. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Bydgoszcz 2007.
17. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii, Bydgoszcz 2008.
18. Małachowski E. (red.), 40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.
19. Małachowski E. (red.), Sto lat budynku : od szkoły realnej do uniwersytetu, Bydgoszcz 2007.
20. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii : profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Bydgoszcz 2011.
21. Moch W., Hip hop - kultura miasta : leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Bydgoszcz 2008.
22. Molski M., Łacheta M., Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych, Bydgoszcz 2009.
23. Pałubicka A., Dominiak G. A. (red.), Język i przedstawienie : zbiór rozpraw, Bydgoszcz 2008.
24. Turystyka siłą napędową w działaniach na rzecz zwalczania skutków ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej : konferencja z okazji Światowego Dnia Turystyki, 1-2 października 2003 : konferencja naukowa dla branży turystycznej, Bydgoszcz 2003.
25. Wiśniewska L. (red.), Don Juan w przemianach kultury, Bydgoszcz 2008.
26. Zieliński L., Chamot M. (red.), Narody w Europie - tożsamość i wzajemne postrzeganie : zbiór studiów, Bydgoszcz 2007.
27. Zimowski L. (red.), Architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2005.
28. Zimowski L. (red.), Ars : architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2007.
29. Zimowski L. (red.), Aqua aero : architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2011.
30. Zimowski L. (red.), Eco : architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2010.
31. Zimowski L. (red.), Geo : architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2006.
32. Zimowski L. (red.), Via : architektura, urbanizm, studia, Bydgoszcz 2008.
 
CZASOPISMA
 
1. Studia i Analizy Europejskie. Nr 2: Priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej na 2008 r.
2. Studia i Analizy Europejskie. Nr 3: Europejski Rok Innowacyjności i Kreatywności.
3. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Tom 5 (2007). Seria: Informatyka stosowana, Nr 2: Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka.
4. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tom 1 (2004). Seria: Turystyka i Rekreacja. Nr 1: Społeczno-ekonomiczne przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych.
5. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tom 4 (2006). Seria: Turystyka i Rekreacja. Nr 3: Jakość usług i towarów w obrocie.
6. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tom 6 (2007). Seria: Turystyka i Rekreacja. Nr 4: Problemy turystyki XXI wieku.
7. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tom 14 (2009). Seria: Turystyka i rekreacja. Nr 6: Zdrowotne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji.
 
Dublety wysyłane przesyłką kurierską z płatnością przy odbiorze.
Możliwa jest również wysyłka przesyłką kurierską z płatnością przy odbiorze. Koszt uzależniony jest od gabarytów paczki.
 
Możliwy jest również odbiór osobisty w Bibliotece Głównej WSG.
 

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.