logo

System informacyjno-biblioteczny WSG

 
Podstawę systemu biblioteczno–informacyjnego Uczelni stanowi Biblioteka Główna WSG, której podlegają wszelkie zbiory biblioteczne, w  tym zbiory wyodrębnione w bibliotekach filialnych i innych instytucjach Uczelni oraz system informacji naukowej. Realizujemy misję Uczelni zgodnie z kierunkami kształcenia. Obecnie nasze zasoby biblioteczne liczą ponad  45 tys. egzemplarzy (książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne, mapy, normy, eurokody).
Zbiory, które gromadzimy, zgodne są z kierunkami kształcenia w WSG. Dotyczą następujących dyscyplin: budownictwa, dietetyki, ekonomii, finansów, fizjoterapii, gastronomii, geografii, hotelarstwa, informatyki, integracji europejskiej, językoznawstwa i nauki języków obcych,  kulturoznawstwa, kultury fizycznej, marketingu, pedagogiki, pielęgniarstwa, psychologii, rachunkowości, socjologii, sztuki, transportu, turystyki i rekreacji, zarządzania i in.
Rocznie odwiedza nas ponad 100 000 użytkowników (studenci, naukowcy oraz inni pracownicy WSG i emeryci,  a także osoby spoza Uczelni, zgodnie z Regulaminem Biblioteki WSG).
Zapewniamy naszym użytkownikom dostęp do szerokich zasobów online m.in. :
w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki do baz Ebsco, Elsevier, Nature, Science, Scopus z dodatkiem SciVal, Springer, Web of Science z dodatkiem InCites, Wiley;
e- Publikacje Nauki Polskiej;
Academica (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych)
 
Przy Bibliotece Głównej WSG działa Centrum Dokumentacji Europejskiej. Od 2012 roku Biblioteka WSG jest partnerem przy realizacji Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 
 

.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.