logo

Український репозитарій

 • eTNEUIR  - репозитарій Тернопільського національного економічного університету 
 • eaKirNTU - репозитарій Кіровоградського національного технічного університету 
 • eKhNUIR - репозитарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • KhNUIAIR - репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ 
 • eKMAIR - репозитарій Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 • Цифровий репозитарій - репозитарій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
 • eSSUIR - репозитарій Сумського державного університету 
 • elONUar - репозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
 • eNUFTIR - репозитарій Національного університету харчових технологій 
 • eUSPUIR – репозитарій Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 
 • ElAr UIPA – репозитарій Української інженерно-педагогічної академії 
 • ElarK-PNU – репозитарій Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
 • elibrary.kubg.edu.ua – репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 • ChSTU repository – репозитарій Черкаського державного технологічного університету. 
 • EIRZNTU – репозитарій Національного університету "Запорізька політехніка". 
 • rep.ksma.ks.ua – репозитарій Херсонської державної морської академії. 
 • OSACEAeR – репозитарій Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
 • eNUOLAIR – репозитарій Національного університету «Одеська юридична академія». 
 • IrVSPU – репозитарій Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 
 • ELAR - репозитарій Національної академій внутрішніх справ 
 • KUBD - репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка 
 • ELAKPI – репозитарій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 
 • IRZNAU – репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету. 
 • iR VNTU -репозитарій Вінницького національного технічного університету. 
 • eaNUPh – репозитарій Національного фармацевтичного университет 
 • ARRChNU - репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
 • eNULAUIR - репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
 • eNTUKhPIIR – репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
 • ElAr - репозитарій Харківського національного університету радіоелектроніки. 
 • DDUVS - репозитарій Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 • LDUFK - репозитарій Львівського державного університету фізичної культури 
 • EKhNPUIR - репозитарій Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
 • KMLIB - репозитарій Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова 
 • UZHNU - репозитарій Ужгородський національний університет 
 • LNUIF - репозитарій Львівського національного університету імені Івана Франка 
 • ELAKPI - репозитарій КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 • EPNPU - репозитарій Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.