logo

Bazy danych zagraniczne

 

 • Directory of Open Access Books (DOAB) - serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Na stronie, która zarządzana jest przez OAPEN Foundation znajduje się wyszukiwarka, dzięki której użytkownicy mogą przeszukiwać kolekcję według tytułu, kategorii tematycznej i nazwy wydawcy. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje o danej pozycji, a także link do pełnego tekstu. Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.

 

 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library. Nie jest to jedynie biblioteka ekonomiczna, zawiera szerokie spektrum tematów. Na stronie startowej widzimy też ilość aktualnie publikujących, czy dokumenty ostatnio dodane do biblioteki. 
Wejście do baz w sieci WSG:                      

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

 • Ebsco - pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information. Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost w ramach sieci adresów IP oraz zdalnie po otrzymaniu loginu i hasła od bibliotekarza.
 1. Wyszukiwanie podstawowe EBSCOhost
 2. Wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost
 3. Dostęp do baz EBSCO
 • eBook Academic Collection to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 200,000 książek elektronicznych. Tematyka bazy obejmuje między innymi: biznes i ekonomię, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych. 

 

 • Elsevier - głównie książki i czasopisma naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także na bieżąco archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki.
   
 • Nature - czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym. „Nature” opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych.
   
 • Science - czasopismo Science, założone w 1880 roku przy wsparciu amerykańskiego wynalazcy Thomasa Edisona, urosło do rangi wiodącego wydawnictwa na świecie w dziedzinie przełomowych badań, nowości naukowych oraz komentarzy, osiągając największy nakład spośród wszystkich odpłatnych, ogólnonaukowych, recenzowanych czasopism.
   
 • Scopus - produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.
   
 • SciVal - dodatek do bazy Scopus, służy do analizy danych zawartych w bazie, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
   
 • Springer - czasopisma, w tym 1981 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 książki z roku 2017 oraz test ok. 95.000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników . 
   
 • Web of Science - interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
   
 • InCites - dodatek do Web of Science, służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.
   
 • Wiley - licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych.
 
Programy publikowania otwartego
 
 • Science Advances (dodatek do licencji Science) - czasopismo open-access przeznaczone do publikowania otwartego.
   
 • Scoap3 - międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami na lata 2014-2016, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne (w tym 3 tytuły IOP, 2 tytuły Springer, 2 tytuły Elsevier, 1 tytuł Uniwersytetu Jagiellońskiego i kilka innych, patrz scoap3.org, zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model “open access” i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych.
   
 • Springer Open Choice - umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism.
 
Wejście do baz w sieci WSG                          

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.