logo

Zgłaszanie dorobku naukowego

Biblioteka Główna włącza do Polskiej Bibliografii Naukowej informację o dorobku naukowym pracowników WSG oraz osób niebędących pracownikami WSG, które afiliowały swoje publikacje do danej jednostki WSG.
Prace rejestrowane są wyłącznie na podstawie dostarczonych przez autorów publikacji (oryginalnych lub kopii), zgodnie z Instrukcją Rektora z dnia 26.01.2016 r.
Publikacje należy dostarczać do Biblioteki Głównej WSG:
- w formie drukowanej – w godzinach pracy Biblioteki,
 - elektronicznej  – na adres: biblioteka@byd.pl

Dostarczane materiały muszą zawierać:
1. W przypadku artykułów:
   - pierwszą i ostatnią stronę artykułu,
   - informację o czasopiśmie: tytuł,  rok wydania, numer, numery stron artykułu.
2. W przypadku rozdziałów z książek:
   - pierwszą i ostatnią stronę rozdziału (wraz z abstraktem i słowami kluczowymi),
   - okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści książki.
3. W przypadku książek i monografii:
   - należy oryginalną publikację ofiarować Bibliotece.

ORCID

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN. 

1. Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer?
2. Instrukcja zarządzania swoim kontem PBN i ORCID krok po kroku
3. Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN? - film instruktażowy

Kontakt: Biblioteka Główna WSG
e-mail: biblioteka@byd.pl
tel. 52 567 00 73

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.