logo

Zasoby dziedzinowe

Bazy (wybór)

 • Biblioteka Nauki CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). 
 • CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
 • Dziedzinowe Bazy Wiedzy GUS 
 • Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 
 • INFONA 
 • Platforma Otwartej Nauki 

Katalogi (wybór)

 • KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
 • NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. 
 • Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 

Repozytoria (wybór)

 • OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów. 
 • OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access. 
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 
 • RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych). 

 
Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG) 
 
Wyszukiwarki (wybór)

BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie. 
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 
Google Books (Książki Google) – wyszukiwarka książek.  

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.