logo

Skanowanie fragmentów książek i czasopism

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA USŁUGI SKANOWANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 

W związku z ograniczonym dostępem do zasobów bibliotecznych, szczególnie dla
studentów i słuchaczy spoza Bydgoszczy, wprowadziliśmy możliwość nieodpłatnego
elektronicznego zamawiania kopii cyfrowej fragmentów książek i czasopism.
1. Biblioteka umożliwia pracownikom naukowym, doktorantom, studentom i słuchaczom
studiów podyplomowych WSG, którzy piszą prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie,
magisterskie, podyplomowe) nieodpłatne zamawianie kopii cyfrowej fragmentów książek
i czasopism.
2. Bibliotekarze wykonują kopie cyfrowe tylko z materiałów, które są w zasobach Biblioteki
Głównej WSG.
3. Zamówienia wykonania kopii z zasobów bibliotecznych przyjmowane są na adres:
biblioteka@byd.pl. Należy podać:
- w przypadku fragmentu książki: sygnaturę, autora, tytuł i strony, w przypadku wyd.
wielotomowych nr tomu,
- w przypadku artykułów z czasopisma: autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer
i strony.
4. Maksymalna liczba stron na wykonanie kopii cyfrowych nie może przekraczać 20 stron.
5. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływu i przesyłane tylko drogą mailową.

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:
Fragment książki: Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać (sygnatura: 32550), str. 283-295.
Artykuł z czasopisma: Stankiewicz J., Wpływ geometrii układu cewek na sprawność
bezprzewodowego przesyłu energii, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, nr 6, s. 7-10.
Wymagane dane Zamawiającego:
1. Imię i nazwisko czytelnika
2. Numer legitymacji studenta/pracownika
3. Adres e-mail
Oświadczenie:
Do e-maila należy dołączyć oświadczenie:
Oświadczam, że zamawiane kopie przeznaczone są tylko do dozwolonego użytku własnego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., z późniejszymi zmianami).

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.