logo

Bazy danych polskie

 

WYBRANE POLSKIE ZASOBY WYDAWNICZE I BIBLIOGRAFICZNE
 
AGRO - bibliograficzna baza danych obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim . Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.
 
ARIANTA - informuje o zawartości naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych.
 
BazEkon bieżąca, adnotowana bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych. Informuje o zawartości wiodących ogólnopolskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych również pozarządowych.
 
BazHum - bibliograficzna baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.
 
BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 698 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji.
 
Biblioteka Nauki  CEON - udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).
 
CEJSH - Central European Journal of Social Sciences and Humanities - ogólnie dostępna(open access) bazą danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
 
CEEOL - Central and Eastern European Online Library. Nie jest to jedynie biblioteka ekonomiczna, zawiera szerokie spektrum tematów. Na stronie startowej widzimy też ilość aktualnie publikujących, czy dokumenty ostatnio dodane do biblioteki. 
 
E-Publikacje Nauki Polskiej - baza zawiera polskie publikacje naukowe, książki oraz czasopisma. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, m.in. nauki pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, matematyczno- przyrodnicze itd. Część materiałów jest udostępniana bezpłatnie.  Z komputerów domowych możliwe jest przeszukiwanie zasobów i czytanie streszczeń. Dostęp do pełnych tekstów oferuje Biblioteka Główna WSG  i niektóre filie (tylko na miejscu w czytelni).
 
INFONA.PL - Portal Komunikacji Naukowej.
 
DML-PL - The Polish Digital Mathematics Library - dostęp do treści obszernych archiwów czasopism i książek z zakresu matematyki.
 
Polish Scientific Journals Database - baza indeksująca artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
 
PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI - centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.
 
SYMPOnet - baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku.
 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna online
Academica  - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępniane są zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Darmowy dostęp z komputerów Biblioteki Głównej WSG i jej filii.
 

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.