logo

Biznes

Dane o firmie

 • Centralna Ewidencja i Informacja i Działalności Gospodarczej (CEIDG) - spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - informacje o kluczowych akcjonariuszach czy osobach sprawujących kontrolę nad spółką.
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - ogólnopolski spis podmiotów, takich jak spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużników. Jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Daje możliwość weryfikacji przedsiębiorców po ich numerze KRS lub innych danych, takich jak NIP, REGON czy też nazwa przedsiębiorstwa. Bardzo użyteczne narzędzie, gdy chcemy się zorientować w sytuacji prawnej i finansowej potencjalnego partnera biznesowego.


Instytucje publiczne

 • Komisja Nadzoru Finansowego  (KNF) - centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym.
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) - organ regulacyjny w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Urząd Regulacji Energetyki (URE) - centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii. 


Statystyka

 • Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Bank Danych Lokalnych (BDL) - dane dla wybranej jednostki administracyjnej (miejscowości, gminy, powiatu, województwa, kraju) lub statystycznej (makroregionu, regionu, podregionu) z wielu dziedzin tematycznych.
 • Bank Danych Makroekonomicznych (BDM) - statystyczna baza gromadząca wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą i społeczną Polski w skali makro. Baza, umożliwia dostęp do długich szeregów czasowych dla podstawowych danych makroekonomicznych w różnych obszarach tematycznych.
 • Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) - informacje z rozmaitych sektorów i obszarów funkcjonowania państwa.
 • Eurostat - Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiedzialny za publikacje wysokiej jakości europejskich statystyk i wskaźników, które umożliwiają porównywanie krajów i regionów.
 • RAMON - serwer metadanych Eurostatu


Strona rządowa dla biznesu

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.