logo

Strategia wyszukiwania

Strategia wyszukiwania to „plan przedstawiający następujące po sobie czynności, których celem jest odnalezienie jak największej liczby stron i dokumentów odpowiadających na nasze zapytanie w jak najkrótszym czasie” . Wyszukiwanie za pomocą strategii pozwala na dokładne przemyślenie, jakich informacji potrzebujemy, pozytywnie wpływa na naszą produktywność. P. Hrabiec-Hojda i  J. Trzeciakowska  proponują uniwersalną strategię wyszukiwania:
1. Określ cel wyszukiwania informacji.
2. Dobierz słowa kluczowe.
3. Określ zakres czasowo-przestrzenny.
4. Ustal punkty startowe/źródła informacji.
5. Rozpocznij research.
6. Sprawdź znalezione informacje.
7. Powtórz research lub przebuduj strategię, np. słowa kluczowe, jeśli dotychczasowe rezultaty są niezadowalające.
8. Sprawdź znalezione informacje.
 
Źródło: Hrabiec Hojda P., Trzeciakowska J., Google Hacking, Kraków, Infomedia Group, 2019, s. 19.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.