logo

Jak szukać w Google

Google jest wyszukiwarką pełnotekstową, czyli strony WWW są przeszukiwane po tytule, jak i po zawartości. Ponadto Google udostępnia kilka funkcji dodatkowych:
- funkcja kalkulatora – wystarczy wpisać w pole wyszukiwania działania matematyczne, aby otrzymać wynik:
 
 

Rys. 1. Wynik działania matematycznego
 
- tworzenie wykresów funkcji trygonometrycznych, wykładniczych, logarytmicznych
 

Rys. 2. Wykres funkcji w Google

 
- przeliczanie jednostek miar. W Google możemy przeliczać: czas, długość, masę, objętość, pamięć cyfrową, powierzchnię, prędkość, temperaturę, zużycie paliwa, np.:
 
Przykład 1
 
 
Rys. 3. Wynik przeliczania 10 euro na złotówki
 
Przykład 2
 
 
Rys. 4. Wynik przeliczania stopni Celsjusza na Fahrenheita
 
Przykład 3
 
 
Rys. 5. Wynik przeliczania mil na kilometry
 
Przykład 4
 
 
Rys. 6. Google pokazuje jaka jest aktualna godzina w Tokio
 
 
Korzystając z Google musimy pamiętać, że język polski jest językiem fleksyjnym. Niekiedy użycie rzeczownika w przypadkach innych niż mianownik lub w liczbie mnogiej może spowodować , że wyniki poszukiwań będą różniły się między sobą. Przy tworzeniu haseł wyszukiwawczych warto rozważyć, czy dany termin możemy zastąpić synonimem. Przy trudnych tematach należy przemyśleć także  użycie terminów szerszych, węższych lub pokrewnych. Przy szukaniu jakiejś frazy warto ująć ją w cudzysłów.
Dla Google nie ma znaczenia, czy nazwy własne wpiszemy wielkimi literami, czy małymi. Natomiast znaczenie będzie miała kolejność wyrazów. Wyraz, który jest dla nas najistotniejszy, np. nazwa firmy, której szukamy, powinniśmy umieszczać na początku zapytania, chociaż szyk zdania wygląda nienaturalnie, np. gdy szukamy produkcji firmy XYZ, to poprawne zapytanie do Google powinno brzmieć: XYZ produkcja
Jeśli proste wyszukiwanie nas nie zadowala, warto skorzystać z funkcji  zaawansowanych w Google.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.