logo

Materiały do nauki języka ukraińskiego. Kultura ukraińska.

Матеріали для вивчення мови, про культуру та підтримка польською мовою / Materiały do nauki języka, o kulturze oraz wsparcie po polsku 

 

 1. Навчання дітей з України в Польщі - база корисних матеріалів / Edukacja dzieci z Ukrainy w Polsce – baza przydatnych materiałów  
 2. Сайт «Мова – ДНК нації» – освітній проект для тих, хто хоче покращити знання української мови / Strona “Język to DNA narodu" - projekt edukacyjny dla tych, którzy chcą poprawić swoją znajomość języka ukraińskiego 
 3. Учень з міграційним стажем у школі – матеріали, як їх підтримати / Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały o tym, jak ich wspierać 
 4. Українська у спілкуванні з дітьми / Ukraiński w kontaktach z dziećmi
 5. Як читати українську кирилицю / Jak czytać ukraińską cyrylicę
 6. Польсько-український міні-словник / Mini słownik polsko-ukraiński
 7. Польсько-українські речі першої необхідності для господарів / Niezbędnik polsko-ukraiński dla gospodarzy
 8. Українська – базовий курс / Ukraiński - kurs podstawowy
 9. Українські словосполучення та слова: найчастіше вживаються у спілкуванні лікаря та пацієнта / Zwroty i słowa ukraińskie: najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem
 10. Картка медичної співбесіди: присвячена всім, хто в своїй роботі зустрічається з іноземними пацієнтами / Karta wywiadu lekarskiego: dedykowana wszystkim, którzy spotykają się w swojej pracy z obcojęzycznymi pacjentami
 11. Pharmindex Польсько-український словник: польсько-український словник ліків та їх дозування / Pharmindex słownik polsko-ukraiński: słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania
 12. Набір тем для розмов про Польщу між поділами та між поколіннями  / Zestaw tematów do rozmów o Polsce między podziałami i międzypokoleniowo 
 13. Розуміння інших або як навчати біженців  / Zrozumieć innych, czyli jak  uczyć o uchodźcach 
 14. Мережа громадських організацій України  / Sieć Organizacji Społecznych dla Ukrainy 
 15. Пізнайте українську культуру та народ через літературу, музику та кіно / Poznaj kulturę i naród ukraiński poprzez literaturę, muzykę i film 
 16. Викладання двома мовами – нові виклики для польсько-української школи  / Nauczanie w dwóch językach – nowe wyzwania przed polsko-ukraińską szkołą 
 17. Акція «Ти маєш у мені друга» / Akcja “Druha we mnie masz” 
 18. Безкоштовний українсько-польський розмовник, який підготувала вчителька української мови Анастасія Герасимук  / Bezpłatne rozmówki ukraińsko-polskie, opracowane przez nauczycielkę języka ukraińskiego Anastazję Herasymuk 
 19. Українсько-польський розмовник для біженців з України / Rozmówki ukraińsko-polskie 
 20. Короткий посібник із спілкування з людьми з України / Szybki przewodnik po komunikacji z osobami z Ukrainy 
 21. Вивчаємо українську - безкоштовний мобільний додаток  / Nauka ukraińskiego – darmowa aplikacja mobilna 
 22. Безкоштовний аудіокурс української мови / Bezpłatny kurs audio języka ukraińskiego 
 23. Корисні інструменти та ресурси Quizlet / Pomocne narzędzia i zasoby Quizlet 
 24. Лінгвістичні суперечки - лінгвістична допомога / Językowe kontrowersje – pomoc językowa 
 25. Українсько-польський шкільний розмовник / Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie 
 26. Вивчення мови - фільми, аудіо/Nauka języka - filmy, audio 
 27. Вивчення української мови за допомогою словників, перекладачів, розмовників, граматики/Nauka języka ukraińskiego słowniki, translatory, rozmówki, gramatyka 
 28. Українська та англійська – матеріали для вивчення української англійською мовою/Język ukraiński i angielski - materiały do nauki języka ukraińskiego po angielsku 
 29. Знайомство з Україною - матеріали, що представляють українську культуру/Poznajemy Ukrainę - materiały przybliżające kulturę ukraińską 

                                                                                                                                                              

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.