logo

Українські бази даних

 • Diasporiana – українська діаспорна електронна бібліотека. Забезпечує вільний доступ користувачів до надбань української еміграції, містить електронні копії друкованих документів, що знаходяться у фондах бібліотек та інших закладів культури, у приватних колекціях.
 • LIBRARIA – найбільший архів газет і журналів України; проєкт компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами.
 • Pidru4niki  - навчальні матеріали онлайн: агропромисловість, географія, економіка, журналістика, маркетинг, менеджмент, право, туризм, фінанси, психологія.
 • Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету - є структурним підрозділом Університету, який сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та студентів.
 • Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету – Гуманітарні науки, маркетинг, менеджмент, правова література, природничі та технічні науки, кодекси України, аудит, бухгалтерський облік, фінанси, економіка.
 • Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету - доступ до повних текстів книг видавництва “КОНДОР”.
 • Бібліотека української літератури – найбільша електронна бібліотека української літератури, створена з метою популяризувати українську мову і культуру, плекати любов до рідної літератури новим і новим поколінням. На сайті представлений великий перелік електронних видань українських авторів, аудіокниги, статті, біографії, шкільна програма, народна творчість та сучасна література.
 • Відкритий український індекс наукового цитування OUCI - Система OUCI покликана спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращить представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах, що може розширити їх читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.
 • Вікіпіручник - вебсайт для колективного написання навчальної та іншої літератури, що працює за технологією «вікі» на принципах свободи інформації.
 • ВУМ online - дистанційні курси та навчальні програми, які складаються з відео-лекцій, практичних завдань.
 • Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного - користування неопублікованими матеріалами (дисертації тощо) здійснюється в читальній залі за наявності письмового запиту з місця роботи чи навчання користувача; користування всіма видами довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування, іншими видами послуг, що надає бібліотека;
 • Державна Науково-Педагогічна Бібліотека України Імені В. О. Сухомлинського - науково-інформаційне забезпечення розвитку освіти, педагогіки та психології; формування системи документних та електронних ресурсів ДНПБ як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру; 
 • ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ -  є складовою частиною інформаційної системи держави, національної системи науково-технічної інформації та системи всеукраїнських бібліотек загальнодержавного значення.
 • ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БIБЛIОТЕКА ІМЕНІ ПЕРВОУЧИТЕЛІВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ - За змістом фонд бібліотеки – універсальний, загальна кількість якого складає більше 3 мільйонів документів, Бібліотека відповідає за вичерпне формування та збереження краєзнавчої літератури та місцевих видань.  Має рідкісні видання минулих століть про Катеринослав і Катеринославську губернію, місцеві періодичні видання, починаючи з окремих періодичних видань ХІХ ст.
 • Електронна бібліотека НАПН України - засіб сучасного навчального середовища. Наука і знання. Організація. Комп'ютерні науки. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Інституції. Публікації.
 • Енциклопедія сучасної України – сучасна українська загальна енциклопедія, яку пишуть провідні науковці країни; найбільша за кількістю томів українська енциклопедія. Тематичні розділи: архітектурні споруди, водойми, всесвіт, господарство, заклади освіти, історичні місця, країни і регіони, ландшафти, людина, медицина і здоров’я, музеї, музика, населені пункти, наука і вчення, наукові центри, області, періодика, підприємства, політика, природоохоронні місця, райони, спорт, театри, техніка, світ-суспільство-культура.
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника - є одним із найбільших в Україні інформаційно-аналітичних і соціокультурних центрів, державним сховищем унікальних рукописних і друкованих пам’яток книжкової культури, творів українського та зарубіжного мистецтва, інших видів документів, у яких зосереджено загальнонаціональний інформаційний потенціал, що створюється в Україні та світі.
 • Мислене древо -  багатоцільовий український сайт для науки та освіти.
 • Наука України доступ до знань – наукові бібліотеки України.
 • Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України  – бібліотека доступу періодики НАНУ.
 • Наукова періодика України - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує для наукових періодичних видань України процеси редакційного опрацювання, публікації, після публікаційної підтримки: фізико-технічні науки, медико-біологічні науки, суспільні науки, гуманітарні науки.
 • Національна бібліотека України - Бібліотечні електронні ресурси та технології, наукові реферативні огляди 
 • Національна бібліотека України - Система «Бібліометрика української науки» національний бібліометричний та наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України
 • Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого - працює над реалізацією наукового проекту під назвою «Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ), історичний, виробничий, інтелектуальний, матеріально-технічний, інформаційний, науковий, кадровий потенціал, сформований бібліотечно-інформаційною сферою держави, що дає можливість об’єктивно відтворити у спеціалізованій енциклопедії  в узагальненому і упорядкованому вигляді основні відомості про цю сферу.
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – українська електронна бібліотека авторефератів дисертацій, повні тексти авторефератів дисертацій, українські наукові періодичні видання, представлені у друкованому та в електронному форматі, реферативна база даних «Українська наукова», реферативні ресурси, представлені у галузевих серіях Українського реф. журналу «Джерело».
 • Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) - провідна науково-інформаційна установа у сфері охорони здоров’я, одна з найбільших у Європі система фондів літератури медико-біологічного спрямування, національне книгосховище колекції видань медичного профілю.
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ - загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
 • Національний фонд досліджень України – міжнародний  обмін інформацією та вченими, залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності.
 • НРАТ (Національний репозитарій академічних текстів) – українська загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичується, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
 • Одеська національна наукова бібліотека - книги, періодичні та електронні видання, аудіовізуальні та образотворчі матеріали, CD-диски, автореферати дисертацій та інші матеріали з усіх галузей знань; колекції книг відомих діячів культури; стародруки, дореволюційні, довоєнні, повоєнні та особливо цінні сучасні, а також картографічні, нотні документи;
 • О Наука – містить інформацію про публікації українських вчених з ORCID, містить інформацію про наукові проєкти за участю українських вчених, наукових установ.
 • Портал реєстрів у сфері науки України - Портал створений з метою спрощення доступу до ресєтрів у сфері науки України за рахунок їх розміщення на одному ресурсі, забезпечення доступності та відкритості даних, сприяння популяризації та цифровізації науки України.
 • Реєстр наукових видань - Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
 • РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ "УКРАЇНІКА НАУКОВА" - країнська загальнодержавна реферативна база даних. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.
 • Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ (СІС) - Сервіс створено для пошуку відомостей про об'єкти промислової власності.
 • Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій – винаходи (корисні моделі) в Україні, спеціалізована база даних Українського інституту інтелектуальної власності.

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.