logo

Zasoby feministyczne

W tym artykule zgromadzone zostały linki do stron i publikacji o tematyce feministycznej. Oczywiście, to ułamek tego co możecie znaleźć w sieci. My przygotowaliśmy dla Was, najważniejsze naszym zdaniem.

Zbiory dostępne w Bibliotece 

Bazy danych (wybór)

Czasopisma w otwartym dostępie 
Directory of Open Access Books - książki udostępnione w wolnym dostępie (Open Access). 

Wybrane publikacje, artykuły i rozdziały poruszające tematykę feminizmu

Intersekcjonalność na rozdrożach. ELżbieta H. Oleksy, [w:] Przegląd Kulturoznawczy, nr 2 (20) 2014, s. 247-258

Piękny wiek XIX?, Grażyna Borkowska. [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy", 12-14 maja 2011: [121] : Praca dedykowana Profesor Swietłanie Musijenko, 2013, s. 127-131 

Poezje i etyka. Książka o wierszach Świrszczyńskiej. Grażyna Borkowska, [w:] Teksty Drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 1-2 2005, s. 94-98 

Jak pisać o pisarkach? Podsumowania. Joanna Partyka,  Julia Lewandowska, [w:] TERMINUS, t. 18 (2016), z. 2 (38), s. 117-130 

Szalona (Zonia), Lena Magnone. [w:] ...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska i in., 2016, s. 579-591 

Feminizm korporalny w badaniach literackich. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności, Monika Świerkosz. [w:] Teksty Drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, 1-2 2008, s. 75-95 

Maria Janion (24 grudnia 1926 - 23 sierpnia 2020). Grażyna Borkowska, [w:] Nauka, nr 4/2020, s. 177-182  

Powieść, biografia i ethos historii w pismach Narcyzy Żmichowskiej. Grażyna Borkowska, [w:] Litteraria Copernicana, nr 2 (22) 2017, s. 31-54 

"Wstań siostro! Wstań!" - polska proza kobieca (1840-1918). Grażyna Borkowska, [w:] Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, t. XXVI/XXVII (1991-1992), s. 51-61 

Córki Miltona : (o podmiocie krytyki feministycznej). Grażyna Borkowska, [w:] Teksty Drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 2 1990, s. 50-64 

Szymborska eks-centryczna. Grażyna Borkowska, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 4 (10) 1991, s. 45-58 

Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej. Grażyna Borkowska, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 4/5/6 (22, 23, 24) 1993, s. 70-80 

Metafora drożdży : co to jest literatura/poezja kobieca. Grażyna Borkowska, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 3/4 (33/34) 1995, s. 31-44 

"Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury..." : o "młodej" prozie kobiecej. Grażyna Borkowska, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 5 (41) 1996, s. 55-67 

Literatura, feminizm, "dyskursy władzy". Grażyna Borkowska, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 1-2 1997, s. 193-197 

Julia Kristeva - kobieta i "symboliczna rewolucja". Joanna Bator, [w:] Teksty drugie: teorie literatury, krytyka, interpretacje, nr 6 2000, s. 7-26 

Kobiety piszą i rachują. Ewa Kraskowska, [w:] Przestrzenie teorii, 2015, s. 267-273 

Język i płeć : różne podejścia badawcze. Zbigniew Kloch, [w:] Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, nr 91/1, s. 141-160 

Nierówność płci w języku : poradnik dla nauczycielek i nauczycieli szkół m. st. Warszawy, Chmura-Rutkowska I., Szpyra-Kozłowska J., Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji, wyd. 1, Warszawa, 2022

Wybrane instytucje, portale i serwisy

FemFund – fundusz feministyczny 
Centrum Praw Kobiet 
Kobiety Kobietom  
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 
Fundacja Feminoteka 
Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
Aborcja bez Granic 
Fundacja Rodzić po Ludzku 
Fabryka Równości 
Fundacja Ocalenie 
Codziennik Feministyczny 
Feministki 
Dziewuchy Dziewuchom 
Ekologia i sztuka 

Katalogi (wybór)

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, który pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. 
NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. 
Worldcat - ogólnoświatowy katalog zasobów bibliotecznych. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Obecnie WorldCat składa się z trzech komponentów: katalogu bibliograficznego, bazy wiedzy i rejestru informacji bibliotecznych. 

Repozytoria (Wybór)

OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów. 
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.  
RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie. 

Wirtualna Biblioteka Nauki (wejście w sieci WSG) 
 
Wyszukiwarki (wybór)

BASE - jest jedną z największych na świecie wyszukiwarek dokumentów naukowych wolno dostępnych w internecie.  
Google Books – wyszukiwarka książek.  
Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami. 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.