logo

Przydatne linki

Unia Europejska - oficjalny portal

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej

 • Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich, aby reprezentować ich interesy w procesie stanowienia prawa UE i pilnować, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie.
  Krótki przewodnik po Parlamencie Europejskim (PDF - 3.5 MB).
   
 • Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Ustala natomiast program polityczny UE. Zwyczajowo robi to, przyjmując na swoich szczytach konkluzje, w których określa tematy do analizy i działania do podjęcia.
   
 • Rada Unii Europejskiej  to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich.Niefortunnie nazywana Radą UE. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.
   
 • Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej i działa w jej ogólnym interesie.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Przydatne informacje

 

Cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych Unii Europejskiej

 
CORDIS (wyniki badań wspieranych przez UE) – informacje na temat wyników projektów finansowanych przez UE.
 
EU Newsroom – oficjalna strona informacyjna instytucji Unii Europejskiej. Zapewnia dostęp online do najnowszych oficjalnych materiałów prasowych opublikowanych przez wszystkie instytucje UE, a także praktyczne informacje dla dziennikarzy.
 
Eur-lex (baza aktów prawnych Unii Europejskiej) – Dziennik Urzędowy UE, orzecznictwo UE i inne zasoby z dziedziny prawa unijnego.
 
Eurostat - statystyka europejska.
 
Eurydice - kluczowe dane o edukacji w Europie, sieć wymiany informacji i analiz na temat systemów edukacji w Europie.
 
Fundusze Europejskie (portal) - najważniejsze informacje dotyczące Funduszy Europejskich: m.in. zasady działania, adresy punktów informacyjnych, terminy szkoleń i konferencji.
 
Fundusze Europejskie w woj. kujawsko-pomorskim - najważniejsze informacje dotyczące Funduszy Europejskich: m.in. zasady działania, adresy punktów informacyjnych, terminy szkoleń i konferencji.
 
• Informacja europejska dla młodzieży
 
Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej – daje dostęp do otwartych danych publikowanych przez instytucje i organy UE. Wszystkie dane, które znajdziemy za pośrednictwem tego portalu, można swobodnie wykorzystywać do celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
 
Publikacje UE – sprawozdania, analizy, broszury informacyjne, czasopisma i inne publikacje instytucji i innych organów UE.
 
Tenders Electronic Daily – ogłoszenia o zamówieniach publicznych w UE i innych krajach.
 
Who is who in EU? – urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej.
 

Zasoby biblioteczne

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.