logo

Biblioteki online

Europeana - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych.

Polona - polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych - zbiory 138 polskich instytucji kultury on-line liczące ponad 6,3 miliona obiektów (stan na 28.05.19 r.).

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - stanowi część Federacji Bibliotek Cyfrowych. W jej zasobach znajdują się materiały związane z województwem kujawsko-pomorskim, a także publikacje szkół i uczelni z regionu.

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa – Zbrojownia - WBC Zbrojownia scala i propaguje zasoby cyfrowe zbiorów rozproszonych po kraju, stanowiących kulturowe dziedzictwo związane z Wojskiem Polskim, z jego historią i współczesnością oraz wspiera działalność dydaktyczną i edukacyjną. Publikuje także nowe treści w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.