logo

Operatory i znaki specjalne

 
 
Na co dzień przydatne są praktycznie dwa operatory:
- site: 
Pozwala na prowadzenie poszukiwań na wskazanej stronie internetowej, np. site: umk.pl Dla wyszukiwarki Google oznacza to: pokaż mi wszystkie adresy WWW, które są zindeksowane dla strony  umk.pl. Jeśli wpiszę konferencje site:umk.pl oznacza to, że wyszukiwanie nt. konferencji będzie prowadzone w sieci UMK, na stronie głównej oraz stronach instytutów, wydziałów itd. Natomiast jeśli szukamy informacji o Normanie Daviesie, ale zamieszczonych tylko na stronach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, to wpisujemy: „Norman Davies” site:umk.pl 
- filetype: 
Umożliwia zawężenie wyszukiwania do wybranego formatu pliku, np. jeśli w wyszukiwarkę Google wpiszemy np. gospodarstwa agroturystyczne .pdf, to w odpowiedzi dostaniemy pliki .pdf oraz strony WWW, gdzie .pdf jest słowem kluczowym. Natomiast jeśli wpiszemy: gospodarstwa agroturystyczne filetype:pdf, to otrzymamy tylko pliki.pdf, gdyż komenda wymusza to na Google.
 
 
Tab. 1. Typy plików, jakie można wyszukać za pomocą operatora filetype
Typ pliku Znaczenie
.pdf  pliki w formacie PDF
.doc, .docx  pliki dokumentów Word
.xls, .xlsx, .csv  pliki arkusza kalkulacyjnego Excel
.odt  pliki tekstowe, format programu OpenOffice
.ppt, .pptx, .pps  pliki prezentacji programu PowerPoint
.rtf  plik tekstowy
.swf  pliki w formacie Adobe Flesh
.kmz, .kml  pliki Map Google
.dwf, .dxf  pliki programu AutoCAD i jego odpowiedników
.ps  pliki programu AdobePostscript
.rar  pliki skompresowane w formacie .rar
.psd  pliki programu graficznego AdobePhotoshop
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hrabiec-Hojda P., Trzeciakowska J., Google Hacking, Kraków, Infomedia Group, 2019, s. 69-70.
 
Poza dwoma wymienionymi wyżej operatorami, pomocne w poszukiwaniu informacji w Google mogą okazać się znaki specjalne i pozostałe operatory. Jednakże korzystamy z nich rzadko, nadmieniamy tylko, że istnieją (patrz tab. 2).
 
Tab. 2. Znaki specjalne i pozostałe operatory
Znak specjalny/operator Przykład Znaczenie
@ @twitter Jeśli chcemy wyszukiwać informacje w mediach społecznościowych
$ mobile $300 Pozwoli na znalezienie ceny (tylko w dolarach, działa też dla znaku euro)
* Jan * Nowak Znak gwiazdka w Google pozwala na maskowanie dowolnego ciągu znaków, np. brakujący wyraz - nie znamy drugiego imienia
.. wina 50zł..100zł Dwie kropki pozwalają na ograniczenie przedziału liczbowego, z jakiego liczby powinny wystąpić w szukanym dokumencie lub na stronie internetowej
,,"

 1) ,,gospodarstwo agroturystyczne"

 2) ,,gospodarstwo agroturystyczne"-,,kujawsko-pomorskie"

Cudzysłów pozwala na szukanie wskazanej frazy przy zachowaniu jej brzmienia. W drugim przykładzie poszukujemy gospodarstw agroturystycznych z wyłączeniem woj. kuj.-pom.

Operatory Boole'a (AND, OR, NOT)

AND (każda spacja oznacza AND)

szwajcarskie AND niemieckie Wyszukiwarka będzie szukała wystąpień wszystkich podanych w zapytaniu wyrazów
OR (można zapisać: I)

szwajcarskie OR niemieckie

szwajcarskie I niemieckie

Możemy otrzymać rezultaty odnoszące się tylko do przymiotnika szwajcarskie lub tylko do przymiotnika niemieckie lub do obu jednocześnie
NOT (jest zapisywany ze znakiem minusa) Granty szwajcarskie - dotacje Pozwala na eliminowanie z szukanego zbioru wskazanego słowa kluczowego
inurl:

inurl:agroturystyka

inurl:"agroturystyka polska"

Służy do szukania stron, w których nasze słowo kluczowe znajduje się w adresie URL
allinurl: (po dwukropku powinna być spacja) allinurl: agroturystyka polska Wyniki, które mają w adresie wskazane słowa, ale może przy tym zmienić się ich kolejność i forma, odmiana przez przypadki. Tego operatora nie łączymy z innymi
intitle:

intitle:wyszukiwarka

intitle:google

Pozwala na umieszczenie słowa kluczowego w tytule strony lub szukanego dokumentu. Umieszczenie operatora [intitle:] przed każdym wyrazem zapytania da takie same wyniki, jak umieszczenie przed całym zapytaniem operatora [allintitle:]
allintitle: (po dwukropku powinna być spacja) allintitle: wyszukiwarka google Ukazuje dokumenty, które mają w tytule zarówno ,,wyszukiwarka", jak i ,,google". Tego operatora nie łączymy z innymi
related: related:www.google.com Pozwala nam znaleźć podobne strony do wskazanego adresu URL
link: link:www.google.com Pozwala szukać słowa kluczowego w linkach na stronach
intext:

doktoranci

intext:www.amu.edu.pl

Pozwala szukać słowa kluczowego w treści strony
allintext: doktoranci prawo allintext:www.amu.edu.pl Pozwala szukać więcej niż jednego wyrazu
cache: cache:www.google.com Pozwala znaleźć kopię strony, której szukamy
before: Polityka oświatowa before:2017-09-01 Pozwala już na etapie pisania zapytania określić, że chcemy dostać informację zindeksowaną przed wskazaną datą lub rokiem
after: Polityka oświatowa after:2017 Pozwala już na etapie pisania zapytania określić, że chcemy dostać informację zindeksowaną po wskazanej dacie lub roku
   
Źródło: Operatory zaawansowane [W:] Centrum pomocy Google, [online], 2011, https://www.google.pl/intl/pl/help/operators.html, [dostęp: 07.10.2019]; Hrabiec-Hojda P., Trzeciakowska J., Google Hacking, Kraków, Infomedia Group, 2019, s. 61-72.
 

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.