logo

Repozytoria

Repozytoria znajdujące się w Internecie to narzędzia do gromadzenia, przechowywania, indeksowania i udostępniania elektronicznych wersji prac naukowych.
Repozytoria dzielimy na:
instytucjonalne  – gromadzą dorobek naukowy danej instytucji,
dziedzinowe – gromadzące dane badawcze z określonego obszaru wiedzy.
 
Polskie repozytoria
 • Agregator CeON  – wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Umożliwia ich przeszukiwanie.
 • AMUR  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ) – repozytorium instytucjonalne.
 • Baza Wiedzy  – Repozytorium Politechniki Warszawskiej –  repozytorium instytucjonalne.
 • CeON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) – ogólnodostępne.
 • Cyrena (Repozytorium Politechniki Łódzkiej) – repozytorium instytucjonalne.
 • ECNIS  (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) – repozytorium dziedzinowe.
 • ENY  (Politechnika Wrocławska) – repozytorium instytucjonalne.
 • eRIKA (Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)  – repozytorium instytucjonalne.
 • IBB PAS Repository  (Polska Akademia Nauk – Instytut Biochemii i Biofizyki) – repozytorium instytucjonalne.
 • Lectorium (Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych) – repozytorium dziedzinowe.
 • oPUB  (Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) – repozytorium instytucjonalne.
 • RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN) – repozytorium instytucjonalne.
 • PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe) – repozytorium instytucjonalne.
 • RePOLIS  (Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej).
 • RepoS (Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach) – repozytorium instytucjonalne.
 • Repozytorium Cyfrowe UTP  (Repozytorium Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) –  repozytorium instytucjonalne.
 • Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej – repozytorium instytucjonalne.
 • Repozytorium PJATK  – Repozytorium Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 • Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie – repozytorium instytucjonalne.
 • Repozytorium UR (Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego) – repozytorium instytucjonalne.
 • Repozytorium Wiedzy (Repozytorium Politechniki Wrocławskiej) –  repozytorium instytucjonalne.
 • RUB (Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) –  repozytorium instytucjonalne.
 • RUJ (Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego) – repozytorium instytucjonalne.
 • RUKW (Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – repozytorium instytucjonalne.
 • RUŁ (Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego)  – repozytorium instytucjonalne.
 • RUMAK (Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – repozytorium instytucjonalne.
 • RUP (Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) – repozytorium instytucjonalne.
 • RUW (Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego)  – repozytorium częściowo instytucjonalne.
 • RUWr (Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego)  – repozytorium instytucjonalne.
 • SUW (Repozytorium Politechniki Krakowskiej) – repozytorium instytucjonalne.
 • WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu.
 
Repozytoria na świecie
Spisy repozytoriów
 • OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów.
 • OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – baza repozytoriów publikujących w Open Access.
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) – spis repozytoriów w otwartym dostępie.
 
Wybrane repozytoria
 • arXiv – najważniejsze światowe repozytorium dla nauk ścisłych.
 • MIT – repozytorium Massachusetss Institute of Technology.
 • PubMed – repozytorium nauk medycznych.
 • E-Lis – repozytorium tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 • RePEc (Research Papers in Economic) – repozytorium nauk ekonomicznych.
 • COGPRINTS – archiwum z pracami z zakresu psychologii, lingwistyki, nauk kognitywnych, informatyki, filozofii, biologii.

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.