logo

Cennik opłat

 

CENNIK
USŁUG I OPŁAT BIBLIOTEKI WSG

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Lp.

Usługa

Cena

1.

Opłata za niezwrócenie wypożyczonej książki w terminie*

0,50 zł za każdy dzień zwłoki

2.

Opłata za niezwrócenie wypożyczonego czytnika elektronicznego

2,00 zł za każdy dzień zwłoki

3.

Za zagubienie lub zniszczenie papierowych materiałów bibliotecznych (odkupienie książki – ten sam tytuł lub inny wskazany przez Bibliotekarza)

Cena rynkowa lub
min. 30 zł

4.

Za zagubienie lub zniszczenie czytnika elektronicznego (odkupienie nowego)

Cena rynkowa lub
min. 600 zł

5.

Aktywacja konta bibliotecznego dla użytkowników spoza WSG

50 zł

* Karencja wynosi 1 tydzień

 

Opracowanie kwerend

Lp.

Usługa

Cena*

1.

Dla pracowników WSG w języku polskim

40,00 zł

2.

Dla pozostałych Użytkowników w języku polskim

50,00 zł

3.

Dla pracowników WSG w języku angielskim

70,00 zł

4.

Dla pozostałych Użytkowników w języku angielskim

80,00 zł

* Cena za jedną godzinę pracy infobrokera

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Lp.

Usługa

Cena

1.

Sprowadzenie książek-wypożyczenie międzybiblioteczne

Wg rachunku biblioteki wypożyczającej (opłaca Użytkownik)

 

 

Szkolenia i warsztaty (stacjonarne i on-line)

Lp.

Usługa

Cena

1.

Szkolenia specjalistyczne w języku polskim dla grup zorganizowanych spoza WSG (np. z zakresu baz danych, wyszukiwania informacji, formatów bibliograficznych, PBN, ORCID itp.) – minimum 5 osób.
Zakres tematyczny i ilość godzin do uzgodnienia.

120 zł za godzinę szkolenia

2.

Szkolenia specjalistyczne w języku angielskim dla grup zorganizowanych spoza WSG (np. z zakresu baz danych, wyszukiwania informacji, formatów bibliograficznych, PBN, ORCID itp.) – minimum 5 osób.

Zakres tematyczny i ilość godzin do uzgodnienia.

170 zł za godzinę szkolenia

Katalog Biblioteki WSG

Odszukaj interesujęce Cię tytuły za pomocą wyszukiwarki

Adres: Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

E-mail: biblioteka@byd.pl

Telefon: 52 567 00 73, 52 567 00 74

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki. All rights reserved.